Siirry suoraan sisältöön

Lausunnot

Lausuntopyynnöt

Standardien hyväksymiseen voivat kaikki vaikuttaa. Standardiluonnoksen laatineen työryhmän saatua ehdotuksen valmiiksi, se lähetetään lausuntokierrokselle. Lausuntokierroksella on mahdollista esittää kommentteja sekä standardin sisällöstä (tekniset kommentit), kieliasusta (toimitukselliset kommentit) että yleiskommentteja. Lausuntovaihe on siis hyvin tärkeä. Työryhmä käy mahdollisesti saadut kommentit läpi ja laatii tarvittaessa niiden pohjalta uuden version. Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos lausuntovaiheessa ei tule muutoksia vaativia kommentteja, on myös mahdollista jättää pois loppuäänestysvaihe. Loppuäänestysvaiheessa olevan standardiluonnoksen tunnuksen alussa on F-kirjain. ISO:ssa äänestetään dokumentista, joka on FDIS, ja CEN:ssä äänestetään FprEN:n hyväksymisestä.

Lausuntopyyntöjen jakelu

Standardiehdotus lähetetään lausuntokierrokselle kaikille niille tahoille, joilla oletetaan olevan standardiehdotuksen suhteen huomattavaa asiantuntemusta tai oleellinen etu valvottavanaan. Avoimet lausuntopyynnöt ovat nähtävissä ja kommentoitavissa SFS:n lausuntopyyntöpalvelussa, joka on kaikille avoin verkkosivu ja jonne rekisteröitymällä voi kommentoida ja lukea maksutta lausunnolla olevia standardiehdotuksia. Kemesta ry:n kansallisten standardointiryhmien jäsenet saavat lausunnolla olevat dokumentit automaattisesti. Ajankohtaiset standardiehdotukset, lausunnot ja äänestykset käsitellään myös standardointiryhmien kokouksissa.

Lausunnon antaminen

Kun lausuntopyyntö lähetetään, annetaan myös mahdollisuus kommentoida dokumenttia, josta lausunto annetaan. Lausunto annetaan vastaamalla pyynnössä esitettyihin kysymyksiin, mutta mahdolliset kommentit on annettava standarditekstin kielellä tätä tarkoitusta varten laadittua lomaketta käyttäen.

Kemesta ry:n toimisto kokoaa standardointiryhmien sekä lausuntopyyntöpalvelusta saadut vastaukset ja kommentit ja muodostaa niiden pohjalta CEN:lle tai ISOlle vastauksen, jonka toimittaa eteenpäin eli ilmoittaa Suomen kannan. Kielteiset äänestykset on aina perusteltava, samoin, erityisesti kansainvälisessä ISO:ssa, usein myös myönteiset. On myös mahdollista pidättäytyä kannanotosta, mikäli kansallista asiantuntemusta ja/tai kiinnostusta ehdotukseen ei löydy. Tällöin äänestetään abstain.

11.7.2023

Viimeksi päivitetty 11.04.2024