Siirry suoraan sisältöön

Lannoitteet ja kalkitusaineet

Lannoitteiden ja kalkitusaineiden standardoinnista vastaavat tekniset komiteat CEN/TC 260 Fertilizers and liming materials ja ISO/TC 134 Fertilizers and soil conditioners. Standardoinnissa seurataan ja osallistutaan lannoitteisiin ja kalkitusaineisiin liittyvien merkintöjen, fysikaalisten ja kemiallisten testimenetelmien sekä turvallisuuteen liittyvien standardien valmisteluun. Työskentelyn pääpaino on kauan ollut eurooppalaisessa standardoinnissa, mutta myös kansainvälinen taso on jälleen aktivoitunut.

Lannoite- ja kalkitusaineteollisuuden eurooppalainen standardointityö liittyy voimakkaasti alan lainsäädäntöön, jonka uusiminen sekä EU-tasolla että sen myötä Suomessa on parhaillaan menossa. Standardoinnin ja standardointityöhön osallistuvien henkilöiden panos tulee olemaan entistä suurempi uudistettavassa lannoitelainsäädännössä, joka tulee sisältämään myös kalkitusaineet, orgaaniset lannoitteet sekä teollisuuden sivutuotteiden käyttämisen lannoitteena. Eurooppalaiselle standardointityölle on komission mandaatit (M/335, M/418 and M/454).

Suomi on toiminnallaan saanut edistettyä testimenetelmien kehittämistä sellaisiksi, että ne soveltuvat alan suomalaisten tuottajien käyttöön. Myös lannoitedirektiivien ja standardien keskinäistä yhteyttä on saatu selkiytettyä. Asiaan on vaikuttanut se, että työhön osallistuu sekä yritysten että viranomaisten edustajia. Työssä voidaan vaikuttaa alan suomalaisten toimijoiden kilpailukykyyn ja edistää lannoiteturvallisuutta.

Komitea seuraa myös SFS:n vastuulla olevaa CEN/TC 400:n toimintaa, joka laatii horisontaalistandardeja liittyen lietteiden, biojätteiden ja maaperän analyyseihin.

Aihealueen kansallinen standardointiryhmä:

Kemesta/SR 011 Lannoitteet ja kalkitusaineet

CEN- ja ISO-komiteat

CEN/TC 260
Fertilizers and liming materials

ISO/TC 134
Fertilizers and soil conditioners

    Viimeksi päivitetty 23.05.2024