Siirry suoraan sisältöön

Bioteknologia

Bioteknologian standardointia hoitavat tekniset komiteat CEN/TC 233 ja ISO/TC 276. CEN/TC 233 on julkaissut joukon biotekniikka-alan standardeja, mutta tämä tekninen komitea ei ole viime vuosina toiminut aktiivisesti. Vuonna 2013 perustettu kansainvälinen ISO/TC 276 työskentelee bioteknologian prosessien standardoinnin parissa.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Bioteknologia on kansainvälinen ja voimakkaasti kehittyvä ala, jonka laajat sovellusalueet ulottuvat terveydenhuollosta maatalouteen ja ympäristönsuojeluun. Bioteknologia hyödyntää eläviä organismeja, niiden osia tai ominaisuuksia tuotteissa, tuotantoprosesseissa tai palveluissa. Standardoinnilla pyritään harmonisoimaan uutta teknologiakenttää. Kansainvälinen standardointi tulee sisältämään alueen terminologian, biopankit ja bioresurssit, analyysimenetelmät, bioprosessoinnin, tietojen käsittelyn sekä metrologian.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Bioteknologian tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat ja kasvun ennustetaan olevan voimakasta tulevaisuudessa sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Bioteknologian sovelluksilla on kasvava kysyntä terveyden ja hyvinvoinnin, ravinnon tuotannon, ympäristön suojelun ja teollisen tuotannon alueilla.

Toimialan standardoinnin kansallinen vastuukomitea:

Toimialan CEN- ja ISO-komiteat

CEN/TC 233
Biotechnology

ISO/TC 276
Biotechnology

Viimeksi päivitetty 09.04.2024