Siirry suoraan sisältöön

Biopohjaiset tuotteet

Biopohjaisten tuotteiden yleisempää standardointia käsitellään CENin teknisessä komiteassa CEN/TC 411 Bio-based products. Komitea laatii standardeja biopohjaisille tuotteille ja lähtökohtana on alun perin ollut EU-komission mandaatit (M491 ja M/492). Standardit koskevat biopohjaisten tuotteiden terminologiaa, biopitoisuuden määritysmenetelmiä, kestävyyskriteerejä ja elinkaariarviointia sekä sertifiointi- ja tuoteselostustyökaluja.

Maailmanlaajuisten kehityssuuntien mukaisesti biopohjaisten tuotteiden valmistaminen, käyttö ja merkitys lisääntyvät jatkuvasti. Biopohjaisen osuuden määritys riippuu tulkintatavoista ja tätä pyritään yhdenmukaistamaan myös kansainvälisesti.

Leväpohjaisten tuotteiden standardoinnista vastaa CENin tekninen komitea CEN/TC 454 Algae and algae procucts. Komiteassa käsitellään laaja-alaisesti levätuotteita niin kosmetiikkaan kuin energiasovelluksiin.

CENin teknisessä komiteassa CEN/TC 276 Surface active agents on oma työryhmä bio-pinta-aktiivisten aineiden standardoinnille.

Suomelle biopohjaisten tuotteiden standardointi on tärkeää, koska Suomen raaka-ainepohja perustuu biomassaanon jo nyt biopohjaisuuteen perustuvaa tuotteiden valmistusta, ja sitä tulee olemaan tulevaisuudessa vielä enemmän. Alalla on suuri merkitys Suomen teollisuuden uudistumiselle ja sitä kautta koko kansantaloudelle.

Aihealueen kansallinen standardointiryhmä:

Kemesta/SR 010 Biopohjaiset tuotteet

CEN-komiteat

CEN/TC 411
Bio-based products

CEN/TC 454
Algae and algae products

CEN/TC 276
Surface active agents

Viimeksi päivitetty 07.05.2024