Siirry suoraan sisältöön

Biomassan kestävyyskriteerit

Biomassan kestävyyskriteerien standardoinnista vastaa CENin tekninen komitea CEN/TC 383 Sustainably produced biomass for energy applications. Komitea on laatinut neljä standardia, joissa käsitellään kestävän kehityksen kriteereitä energiantuotantoon (lämpö, polttoaine, sähkö) käytettäville biomassoille.

Biomassan kestävän kehityksen kriteereihin liittyvät eurooppalaiset standardit on laadittu siten, että kriteerejä voidaan käyttää uusiutuvan energian direktiivin (RED) soveltamisessa. Direktiivin päivitysten jälkeen myös standardeja on päivitetty.

Lähtökohtana on, että kriteerien tulee olla sovellettavissa mahdollisimman laajalle joukolle erilaisia biomassoja. Standardien tulee kattaa tuotteiden koko elinkaari, ja niiden tulee sisältää alan terminologia, sosiaaliset/taloudelliset/ympäristölliset periaatteet, kriteerit, indikaattorit sekä kasvihuonekaasupäästötaseen laskennat.

Myös ISOn puolella on vuonna 2015 valmistunut standardi (ISO 13065), jonka kriteeristö antaa kansainväliset pelisäännöt biomassan kestävyydelle.

Suomen näkökulmasta on tärkeää, että biomassan kestävyyskriteerit edistävät biomassatuotantoon liittyvän suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä bioenergiamarkkinoilla.

Suomi vastaa CEN/TC 383 -komitean sihteeristöstä.

Aihealueen kansallinen standardointiryhmä:

Kemesta/SR 13 Biomassan kestävyyskriteerit

CEN- ja ISO-komiteat

CEN/TC 383
Sustainably produced biomass for energy applications

ISO/PC 248
Sustainability criteria for bioenergy
(lakkautettu ISO 13065 valmistuttua)

    Viimeksi päivitetty 07.05.2024