Siirry suoraan sisältöön

Kuljetettavat kaasuastiat

Kuljetettavien kaasuastioiden standardointia hoitavat tekniset komiteat CEN/TC 23 ja ISO/TC 58. Standardointi liittyy teräksestä, ruostumattomasta teräksestä, alumiinista tai komposiittimateriaaleista valmistettujen kaasupullojen suunnitteluun, testaamiseen ja venttiileihin sekä käyttövaatimuksiin, mukaan lukien täyttöolosuhteet, määräaikaistarkastukset ja sisällön tunnistaminen. Nestekaasun ja kryogeenisten kaasujen säiliöt eivät kuulu tähän toimialaan. Työn painopiste on siirtynyt yhä enemmän kansainväliseen suuntaan ja ISO-standardit julkaistaan usein myös eurooppalaisina standardeina.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Aihealueen standardointi liittyy kiinteästi sekä eurooppalaisiin että kansainvälisiin kuljetusmääräyksiin. Eurooppalaisissa kuljetuksia koskevissa viranomaismääräyksissä (ADR/RID/ADN) ja kansainvälisissä YK:n vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevissa mallisopimuksissa viitataan suureen joukkoon standardeja, joita alan tekniset komiteat laativat. Näitä määräyksiä uusitaan jatkuvasti, ja standardit, joihin määräyksissä viitataan, muuttuvat samoin jatkuvasti. Työ tähtää ennen kaikkea turvallisuuden lisäämiseen. Työhön osallistuminen on tärkeää sekä alan yrityksille että viranomaisille (Tukes, TraFi ja LVM). Suomen tavoitteena standardointityössä on saada uusin tieto mahdollisimman nopeasti sekä tuoda esiin pohjoisten olosuhteiden asettamat vaatimukset.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Suomi on pystynyt vaikuttamaan siihen, että päällekkäisyyksiä eurooppalaisissa ja kansainvälisissä standardeissa on saatu vähennettyä. Tavoitteena on saada yhtenäiset standardit kaikkialle. Tämä on tärkeää kansainvälisesti toimivien yritysten kannalta. Näin saadaan aikaan kustannussäästöjä ja edistetään turvallisuutta.

Suuri osa kuljetettavia kaasuastioita koskevista standardeista on käännetty suomeksi.

Toimialan standardoinnin kansallinen vastuukomitea:

Kemesta/SR 07 Kuljetettavat kaasuastiat

Toimialan CEN- ja ISO-komiteat

CEN/TC 23
Transportable gas cylinders

ISO/TC 58
Gas cylinders

Viimeksi päivitetty 09.04.2024