Siirry suoraan sisältöön

Vety ja kaasujen analytiikka

Vedyn ja kaasuanalyysien standardointia hoitavat
CEN/CLC/TC 6 sekä ISO/TC 158. Vuonna 2017 perustettu vetykomitea CEN/CLC/TC 6 laatii standardeja uusiutuvista ja muista lähteistä tuotetulle vedylle energiakäytössä. Työ kattaa järjestelmät, laitteistot, tuotannon, säilytyksen, kuljetuksen, mittauksen ja käytön. ISO/TC 158 laatii standardeja, joiden avulla metrologiset laitokset ja (kalibrointi) kaasun toimittajat ohjaavat kalibrointikaasujen ja kaasuseosten valmistamista.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Vedyn merkitys ja käyttö energiajärjestelmissä sekä tuotanto uusiutuvista raaka-aineista kasvaa eri käyttökohteissa jatkuvasti. Euroopan vetymarkkinat kehittyvät kovalla vauhdilla, johon standardoinnilla (CEN/CLC/TC 6) pyritään myös vaikuttamaan. Vetytekniikka vaatii vielä lisää tieteellistä tietoa keskeisistä piirteistä kuten suorituskyky, turvallisuus ja kestävyys. ISO/TC 158 työn tavoitteena on tuottaa standardeja kalibrointikaasujen ja kaasuseoksien tuotannolle. Lisäksi se tarjoaa standardeja, jotka parantavat laadunvalvontaa, tuotteiden käsittelyä sekä epävarmuuden mittaamista. Markkinoilta on puuttunut kansainvälinen normisto, joka kuvaa todelliset menetelmät kalibrointikaasujen tuotannolle. Nyt lähes kaikki tuotantomenetelmät on kuvattu. Standardien päivitystä tehdään vastaamaan markkinoiden tarpeita. Näin saadaan kalibrointikaasuseokset laajemmalle toimialueelle ja uusien markkinoiden saataville.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Vedyllä on potentiaalia tulla keskeiseksi osaksi tulevaisuuden uusiutuvaa ja kestävää energiajärjestelmää vähähiilisemmässä taloudessa. Vedyn hyödyt tekevät siitä monipuolisen energian kantajana ja polttoaineena, jota voitaisiin laajasti käyttää lähitulevaisuudessa. Standardointi voi nopeuttaa vetyyn liittyvien uusien teknologioiden kehitystä, innovaatioita, täytäntöönpanoa ja toimintaa, hallintaa ja turvallisuutta sekä nopeuttaa niiden julkista hyväksyntää. ISO/TC 158:n työllä on ollut suuri merkitys: vaikka ISO/TC 158:n työ on suunnattu lähinnä kalibrointikaasuille ja kaasun seoksille, on niillä suorat vaikutukset koko kaasumarkkinoille. Taloudelliset ja tekniset vaatimukset edellyttävät yhä tarkempaa tietämystä kaasuseosten koostumuksista. Täten tarve kalibrointikaasuihin on lisääntynyt. Varsinkin lääketieteen alalla, ympäristön valvonnassa ja erityispalveluissa kaasuseosten markkinat tulevat kasvamaan. Nämä erikoiskaasut ovat yhä enemmän mittatilaustyötä, ja vaativat siten uusia tuotantoteknologiota.

Toimialan standardoinnin kansallinen vastuukomitea:

Kemesta/SR 17 Vety ja kaasujen analytiikka

Toimialan CEN- ja ISO-komiteat

CEN/CLC/TC 6
Hydrogen in energy systems

ISO/TC 158
Analysis of gases

ISO/TC 197
Hydrogen technologies

Viimeksi päivitetty 09.04.2024