Siirry suoraan sisältöön

Maalit ja lakat

Maalien ja lakkojen standardointia hoitavat CEN/TC 139, CEN/TC 298, CEN/TC 360, ISO/TC 35 sekä ISO/TC 256. Tekniset komiteat käsittelevät maalien ja lakkojen lisäksi pinnoitteita, pigmenttejä sekä väri- ja täyteaineita. Standardit käsittelevät testimenetelmiä, vaatimuksia ja terminologiaa.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Suomen maaliteollisuudelle ja maalien käyttäjille alan standardointityö on tärkeää. Suomen ilmasto on korroosion kannalta vaativa. Puun ulkomaalaukseen kohdistuu kovia haasteita, samoin laitteiden maalaukseen. Suomen tavoitteena on alan teollisuuden pysyminen tietoisena tulevista vaatimuksista ja mahdollisuus vaikuttaa niihin. Myös standardien käytettävyys pohjoisissa olosuhteissa on asia, josta tulee huolehtia.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Standardointi on keino pitää suomalaiset, kansainvälisesti katsoen pienet, alan yritykset ajan tasalla vaatimusten suhteen. Standardoinnilla vahvistetaan alan teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä. Rankan ilmaston vaikutusten huomioon ottamisessa maalien standardoinnissa on kansallisesti tärkeää maaliteollisuudelle sekä myös rakennusteollisuudelle.

Maalialan standardeja on käännetty runsaasti suomeksi, sillä niitä käytetään mm. maalaussopimusten pohjadokumentteina. Metallien korroosionestomaalauksen standardit ovat myös käännetyt ja koottu kolmiosaiseen SFS-standardikäsikirjasarjaan KK-68. Käsikirjasarjasta on saatavilla myös elektroninen versio, joka sisältää standardien lisäksi myös aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä.

Lisää tietoa väriteollisuudesta:

Toimialan standardoinnin kansallinen vastuukomitea:

Toimialan CEN- ja ISO-komiteat

CEN/TC 139
Paints and varnishes

CEN/TC 298
Pigments and extenders

CEN/TC 360
Coating systems for chemical apparatus and plants against corrosion

ISO/TC 35
Paints and varnishes

ISO/TC 256
Pigments, dyestuffs and extenders

Viimeksi päivitetty 09.04.2024