Siirry suoraan sisältöön

Paperi, kartonki ja sellu

Paperi-, kartonki- ja sellualan standardointia hoitavat tekniset komiteat CEN/TC 172 Pulp, paper and board ja ISO/TC 6 Paper, board and pulps. Komiteoissa laaditaan sellulle, paperille ja kartongille spesifikaatio-, terminologia-, luokitus- ja testausstandardeja. Työn painopiste on kansainvälisessä ISO-standardoinnissa, jonka menetelmät julkaistaan pääsääntöisesti myös eurooppalaisina standardeina.

Paperin, kartongin ja sellun standardoinnilla on suuri merkitys näiden tuotteiden käytettävyyden ja ominaisuuksien kannalta. Painotuote- ja pakkausvalmisteiden täytyy olla yhteensopivia, niiden ei tule aiheuttaa haittavaikutuksia käytössä, ja niiden on oltava kierrätettäviä. Standardoinnin avulla saadaan yhteismitallisia ominaisuuksien määrittelyjä kansainvälisillä markkinoilla.

Suomen talouden vahvuus on vuosikymmenet rakentunut suurelta osin metsäteollisuuden pohjalle. Kansainvälinen kilpailu alalla on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Standardoinnilla voidaan myös vaikuttaa suomalaisen massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden intressien ja erityispiirteiden huomioon ottamisesta uusille tuotteille. Alan teollisuus etsii ja kehittää aktiivisesti uusia tuotteita, joiden markkinoilla hyväksyttävyyden kannalta standardointi on ensiarvoisen tärkeää.

Paperi-, sellu- ja kartonkialalla käytetään CEN- ja ISO-standardien lisäksi myös pohjoismaisia SCAN-testimenetelmiä.

Lisää tietoa metsäteollisuudesta:

Aihealueen kansallinen standardointiryhmä:

Kemesta/SR 001 Paperi, kartonki ja sellu

CEN- ja ISO-komiteat

CEN/TC 172
Pulp, paper and board

ISO/TC 6
Paper, board and pulps

Viimeksi päivitetty 23.05.2024