Siirry suoraan sisältöön

Kansalliset ryhmät ja standardointialueet

Standardointityö on käytännössä organisoitu kansallisiin standardointiryhmiin, joissa seurataan CEN:n ja ISO:n työtä ja joissa muodostetaan Suomen kantoja lausuntoihin, äänestyksiin ja muihin esille tuleviin asioihin.

Kukin kansallinen standardointiryhmä seuraa joko yhtä tai useampaa eurooppalaisen CEN:n ja/tai kansainvälisen ISO:n teknistä komiteaa ja osallistuu niiden työhön. Kansalliset standardointiryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan, yleensä 1 – 4 kertaa vuodessa. Kokouksissa käydään läpi esillä olevia asioita, otetaan niihin kantaa, päätetään standardien kääntämisestä suomeksi ja osallistumisesta kokouksiin ulkomailla. Kansallisen standardointiryhmän jäsenyys on edellytys CEN:n ja ISO:n teknisten komiteoiden ja niiden alaryhmien työhön osallistumiselle.

Lue lisää standardointityöhön osallistumisesta ja sen hyödyistä:

Viimeksi päivitetty 07.05.2024