Siirry suoraan sisältöön

Kiinteät biopolttoaineet

Kiinteiden biopolttoaineiden standardointia hoitavat tekniset komiteat CEN/TC 335 ja ISO/TC 238. Komiteat laativat kiinteiden biopolttoaineiden tuote-, terminologia-, luokitus-, testaus-, laadunvarmistus- ja näytteenottostandardeja. Standardoinnissa työ painottuu kansainväliseen standardointiin (ISO/TC 238), joiden valmistelemat standardit tulevat myös eurooppalaisiksi standardeiksi ja korvaavat olemassa olevat CEN/TC 335:n standardit.

Työn merkitys ja tavoitteet
Polttoaineet, niiden saatavuus ja laatu liittyvät maailmanlaajuisiin väestö-, energia- ja ilmastokysymyksiin. Biopolttoaineiden käyttöä edistetään myös lainsäädännön kautta. On tärkeää, että kiinteiden biopolttoaineiden standardit saadaan sellaisiksi, että ne soveltuvat mahdollisimman laajalle joukolle biopolttoaineita ja että ne edistävät bioenergian hyödyntämistä ja biopolttoaineiden kauppaa. Alan standardien tulee olla myös riittävän yksinkertaisia käyttäjien näkökannalta ja relevantteja myös laadunvarmistuskustannusten pysymiseksi kohtuullisina. Standardeilla asiakas ja myyjä voivat siten määrittää biopolttoaineiden laadun yksiselitteisesti standardien avulla.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukyvyn edistäminen sekä Euroopassa että kansainvälisillä bionergiamarkkinoilla on ensiarvoisen tärkeää jo Suomen kansantaloudenkin kannalta. Puuperäisten polttoaineiden käyttö on yli viidennes energian kokonaiskulutuksesta vuosittain ja määrä on koko ajan kasvussa.

Suomi hoitaa puheenjohtaja- ja sihteeristötehtäviä kansainvälisessä ISO/TC 238/WG 2:ssa (spesifikaatiot ja luokitus).

Toimialan standardoinnin kansallinen vastuukomitea:

Kemesta/SR 03 Kiinteät biopolttoaineet

Toimialan CEN- ja ISO-komiteat

CEN/TC 335
Solid biofuels

ISO/TC 238
Solid biofuels

Viimeksi päivitetty 09.04.2024