Siirry suoraan sisältöön

Kalusteet

Kalusteiden standardoinnista vastaavat tekniset komiteat CEN/TC 207 Furniture, CEN/TC 364 High chairs and learning towers sekä ISO/TC 136 Furniture. Kalustealan standardit koskevat niin kotikalusteisiin (keittiö, kylpyhuone) kuin julki- (toimistot, koulut) ja ulkotiloihin liittyviä spesifikaatioita, terminologiaa, luokitusta ja testausta.

Kalusteisiin liittyy runsaasti tuoteturvallisuuskysymyksiä, joihin mm. standardoidut testausmenetelmät pyrkivät tehokkaasti vastaamaan. Myös yleinen tuoteturvallisuusasetus (EU) 2023/988 koskee kalusteita. Tässä standardoinnilla on merkittävä rooli: eurooppalaisten standardien noudattaminen, joiden viitetiedot on julkaistu direktiivin 2001/95/EY mukaisesti, luo olettaman em. asetuksessa säädetyn yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaisuudesta.

Kiertotalous, ympäristö- ja monet muut raportointivaatimukset edellyttävät yrityksiltä entistä enemmän tietoisuutta ja toimia. Standardoinnin seuranta ja siihen osallistuminen antavat osaltaan työkaluja tähän, ja suomalaisen kilpailukyvyn parantamiseen.

Aihealueen kansallinen standardointiryhmä:

CEN- ja ISO-komiteat

CEN/TC 207
Furniture

CEN/TC 364
High chairs and learning towers

ISO/TC 136 Furniture

Viimeksi päivitetty 23.05.2024