Siirry suoraan sisältöön

Kumi

Kumiteollisuuden standardointivastuu siirtyi YTL:ltä Kemesta ry:lle vuonna 2014. Kemesta vastaa teknisistä komiteoista CEN/TC 208 Elastomeric seals for joints in pipework and pipelines , CEN/TC 218 Rubber and plastics hoses and hose assemblies, ISO/TC 31 Tyres, rims and valves sekä ISO/TC 45 Rubber and rubber products. Komiteat keskittyvät eurooppalaisessa CENissä kumi- ja muoviletkujen ja elastomeeristen liittimien sekä näiden kokoonpanojen standardointiin, ja kansainvälisessä ISOssa renkaiden, kumi- ja kumituotteiden spesifikaatioiden, testimenetelmien ja raaka-aineiden standardointiin.

Suomen ilmasto on kumituotteiden käytön kannalta erittäin vaativa. Standardien käytettävyys pohjoisissa olosuhteissa on asia, josta tulee huolehtia. Suomen tavoitteena on alan teollisuuden pysyminen tietoisena tulevista vaatimuksista ja mahdollisuus vaikuttaa niihin.

Kumituotteita on Suomessa valmistettu jo 1800-luvun lopusta lähtien. Kumiala on maailmalla erittäin kilpailtu, joten kansallinen kumiteollisuus on joutunut erikoistumaan tuotteissaan. Standardointi on keino pitää suomalaiset, kansainvälisesti katsoen pienet, alan yritykset ajan tasalla vaatimusten suhteen. Koska viennillä on suuri merkitys, standardoinnilla voidaan vahvistaa alan teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä.

Suomi vastaa ISO/TC 31/WG 8 -työryhmän Methods for measuring snow and ice grip performance puheenjohtajuudesta ja sihteeristöstä.

Lisää tietoa kumiteollisuudesta:

Aihealueen kansallinen standardointiryhmä:

CEN- ja ISO-komiteat

CEN/TC 208
Elastomeric seals for joints in pipework and pipelines

CEN/TC 218
Rubber and plastics hoses and hose assemblies

ISO/TC 31
Tyres, rims and valves

ISO/TC 45
Rubber and rubber products

Viimeksi päivitetty 23.05.2024