Siirry suoraan sisältöön

Liimat

Liimojen standardointia hoitavat tekniset komiteat CEN/TC 193 sekä ISO/TC 61/SC 11/WG 5. Työssä laaditaan liimojen terminologiaan, testaukseen ja käyttösovelluksiin liittyviä standardeja.

Työn merkitys ja tavoitteet
Eurooppalainen liimojen standardointityö on kytketty rakennustuotedirektiivin perusteella annettuihin mandaatteihin (M/127, M/131 ja M/136). Suomen tavoitteena on varmistaa uusimman standarditiedon saatavuus Suomen liimoja valmistavalle teollisuudelle sekä vaikuttaa Suomen näkemysten huomioon ottamiseen standardeja valmisteltaessa. Vuonna 2013 voimaan astuneen rakennustuoteasetuksen myötä myös suuri joukko standardeja tuli käytännössä velvoittaviksi. Entistä konkreettisempi panostus liimojen standardointityöhön on rakennustuoteasetuksen vuoksi tärkeää.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardointityöhön osallistumisella saadaan aihealueeseen liittyvistä vaatimuksista ja testausmenetelmistä ajantasainen tieto. Vaikuttamalla standardien sisältöön saadaan varmistettua suomalaisten liimanvalmistajien kilpailukyky EU-markkinoilla.

Toimialan standardoinnin kansallinen vastuukomitea:

Toimialan CEN- ja ISO-komiteat

CEN/TC 193
Adhesives

ISO/TC 61/SC 11/WG 5
Polymeric adhesives

Viimeksi päivitetty 09.04.2024