Siirry suoraan sisältöön

Räjähteet

Räjähteiden standardointia hoitavat tekniset komiteat CEN/TC 212, CEN/TC 321 ja ISO/TC 264. Komiteat työskentelevät sekä räjähteiden että ilotulitteiden standardoinnin parissa. Alan standardointia tehtiin pitkään vain Euroopassa, mutta vuonna 2012 perustettiin kansainvälinen tekninen komitea ilotulitteiden standardoinnille.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Siviiliräjähteiden standardointityö kuuluu kokonaisuudessaan uuden menettelytavan piiriin, joten CEN/TC 212:n työ liittyy kiinteästi ilotulitedirektiiviin. Näin ollen standardeilla on suuri merkitys alan lainsäädännön kautta. Standardointiin osallistumalla saadaan selville alan uusin tieto sekä mahdollisuus ajaa kansallisesti tärkeiden asioiden, kuten pohjoisten olosuhteiden, huomioon ottamista tulevissa standardeissa. Räjähteisiin ja ilotulitteisiin liittyy runsaasti turvallisuuskysymyksiä, joiden edistämiseen vaikutetaan standardien avulla.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Ilotulitteiden standardointi on ollut viime vuosina hyvin vilkasta. Standardien uusimiseen vaikuttaa alan lainsäädäntö, ilotulitedirektiivin uusiminen ja sen vieminen Suomen lainsäädäntöön. Standardointi auttaa alan suomalaisia yrityksiä pysymään tietoisina alan uusimmista ja tulevista vaatimuksista, vaikuttamaan niihin ja samalla huolehtimaan niiden kilpailukyvystä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Toimialan standardoinnin kansallinen vastuukomitea:

Toimialan CEN- ja ISO-komiteat

CEN/TC 212
Pyrotechnic articles

CEN/TC 321
Explosives for civil uses

ISO/TC 264
Fireworks

Viimeksi päivitetty 09.04.2024