Siirry suoraan sisältöön

Muovit

Muovien standardointia hoitavat CEN/TC 249 ja ISO/TC 61. Muovialan standardit laaditaan nykyisin suurelta osin CEN:n ja ISO:n yhteistyönä. Työn painopiste on siirtynyt yhä enemmän kansainväliseen suuntaan ja kansainväliset ISO/TC 61:n standardit julkaistaan usein myös eurooppalaisina standardeina.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Suuri osa alan standardeista koskee muovien testausta. Muovialalla on tullut viime aikoina esiin erityisesti muovien kierrätys ja biohajoavuus, samoin erilaisten esim. puu-muovikomposiittien merkitys on kasvanut, ja niiden osalta tehdään paljon tuotekehitystä. Useat maat ovat siirtymässä omista kansallisista standardeistaan kansainvälisten ISO-standardien soveltamiseen, mikä lisää entisestään ISO-työhön osallistumisen tärkeyttä. Suomen tavoitteena on, että alan suomalaisilla yrityksillä on uusin standardeihin liittyvä tieto ja että standardit ovat suomalaisille käyttökelpoisia ja ottavat riittävästi huomioon eri materiaaleihin liittyvät näkökohdat.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Muovin toimialalla on hyvin paljon standardeja, ja niillä on myös kysyntää. Ala on hyvin laaja, ja standardointityössä onkin pienen maan keskityttävä tärkeimpiin kohteisiin. Suomi on omalta osaltaan vienyt eteenpäin kansainvälisten standardien implementoimista eurooppalaisiksi standardeiksi. Tämä on tärkeää, jotta vältytään päällekkäiseltä standardointityöltä ja erilaisilta testausmenetelmiltä ja spesifikaatioilta. Muovikomposiittien markkinoille tuleminen lisää standardointityötä. Standardointi vaikuttaa kansallisten muovikomposiitteja valmistavien yritysten kilpailukykyyn ja edesauttaa niiden pysymistä alan johtavina valmistajina kansainvälisesti.

Toimialan standardoinnin kansallinen vastuukomitea:

Toimialan CEN- ja ISO-komiteat

CEN/TC 249
Plastics

ISO/TC 61
Plastics

Viimeksi päivitetty 09.04.2024