Kemesta ry:n toimialueiden käännetyt standardit 2017

Jouni Valtanen (jouni.valtanen a kemesta.fi), 21.3.2018

Kemesta ry:n toimialueella käännettiin 20 EN/ISO-standardia vuonna 2017

Käännetyt standardit
Kiinteät biopolttoaineet
 • SFS-EN ISO 18134-2:2017 Kiinteät biopolttoaineet. Kosteuspitoisuuden määritys. Uunikuivausmenetelmä. Osa 2: Kokonaiskosteus. Yksinkertaistettu menetelmä
 • SFS-EN ISO 18135:2017 Kiinteät biopolttoaineet. Näytteenotto
 • SFS-EN ISO 14780:2017 Kiinteät biopolttoaineet. Näytteen esikäsittely
 • SFS-EN ISO 18846:2017 Kiinteät biopolttoaineet. Pellettien hinoaineksen määritys
Muovit
 • SFS-EN ISO 294-1:2017 Muovit. Kestomuovisten koekappaleiden ruiskuvalu. Osa 1: Yleiset periaatteet sekä yleiskoekappaleiden ja koetankojen valu
 • SFS-EN ISO 11469:2016 Muovit. Muovituotteiden tunnistaminen ja merkintä
Kumi
 • FprEN 681-1 Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivisteiden materiaalivaatimukset. Osa 1: Vulkanoitu kumi
Maalit ja lakat
 • SFS-EN ISO 2812-1:2017 Maalit ja lakat. Nesteenkestävyyden määrittäminen. Osa 1: Upotuskoe, jossa käytetään muita nesteitä kuin vettä
 • SFS-EN ISO 2812-4:2017 Osa 2: Pisaramenetelmät
 • SFS-EN ISO 6270-1:2018 Kosteudenkestävyyden määritys. Osa 1: Kondensoituminen (yksipuoleinen altistuminen)
 • SFS-EN ISO 6270-2:2018 Osa 2: Kondensoituminen (sisätilassa altistuminen lämmitetyllä vesisäiliöllä)
 • SFS-EN ISO 8502-2:2017 Teräspintojen esikäsittely ennen pinnoitusta maalilla tai vastaavilla tuotteilla. Testit pinnan puhtauden arvioimiseksi. Osa 2: Kloridin laboratoriomääritys puhdistetuilta pinnoilta
 • SFS-EN ISO 8502-3:2017 Osa 3: Pölyn arviointi maalausta varten esikäsitellyiltä teräspinnoilta (teippi-menetelmä)
 • SFS-EN ISO 8502-4:2017 Osa 4: Ohjeita kondensaation syntymisen todennäköisyyden arvioimiseksi ennen maalin levitystä
 • SFS-EN ISO 12944-1:2017 Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä - Yleistä
 • SFS-EN ISO 12944-1:2017 Osa 2: Ympäristöolosuhteiden luokittelu
 • SFS-EN ISO 12944-3:2017 Osa 3: Rakenteen suunniteluun liittyviä näkökohtia
 • SFS-EN ISO 12944-4:2017 Osa 4: Pintatyypit ja pinnan esikäsittely
 • SFS-EN ISO 12944-7:2017 Osa 7: Maalaustyön toteutus ja valvonta
 • SFS-EN ISO 12944-8:2017 Osa 8: Spesifikaatioiden laatiminen uudisrakenteille ja kunnossapidolle


Takaisin