Kemesta ry

  • Toiminta alkoi 01.01.2013

Kemesta ry:n toimialayhteisövastuulla on
  • 23 eurooppalaisen CEN:n teknistä komiteaa
  • 19 kansainvälisen ISO:n teknistä komiteaa ja 31 alakomiteaa

Yhdistys

Kemesta ry:n jäseniä ovat seuraavat organisaatiot:
  • Kemianteollisuus ry
  • Kumiteollisuus ry
  • Metsäteollisuus ry
  • Väriteollisuusyhdistys ry


Kemesta ry on aloittanut toimintansa vuoden 2013 alussa. Vuosina 2017 - 2018 sen hallituksen jäseniä ovat seuraavat henkilöt:
  • Toimitusjohtaja Timo Leppä, Kemianteollisuus ry, puheenjohtaja
  • Innovaatioasioiden päällikkö Alina Ruonala-Lindgren, Metsäteollisuus ry
  • Toimitusjohtaja Juha Pyötsiä, Väriteollisuusyhdistys ry


Vuosikertomukset
Vuosikertomus 2015
110KB, päivitetty 29.3.2016
Vuosikertomus 2016
104KB, päivitetty 9.3.2017