Tuotteen biopohjaista osuutta aloitettu sertifioimaan eurooppalaisella standardilla

Biosertifikaatti

Jouni Valtanen (jouni.valtanen a kemesta.fi), 10.1.2017

Ensimmäiset eurooppalaiset sertifikaatit biopohjaisille tuotteille on myönnetty. Sertifiointi järjestelmä perustuu eurooppalaiseen standardiin EN 16785-1, joka mahdollistaa riippumattoman arvioinnin tuotteiden biopohjaisesta osuudesta. Myönnetyllä sertifikaatilla, toimittajat voivat käyttää tuotteissaan biopohjaisuuden osuuden merkintää niiden markkinoinnissa.

Biopohjaiset tuotteet ovat tuotteita, jotka ovat kokonaan tai osittain peräisin biomassasta. Näin ollen, on tärkeää karakterisoida biomassan määrä tuotteessa.

Eurooppalaista biopohjaisuuden osuuden sertifiointijärjestelmää käytetään määrittelemään ja laillistamaan biomassan määrä biopohjaisessa tuotteessa. Sertifiointijärjestelmä perustuu eurooppalaiseen standardiin EN 16785-1:2015 Tämä eurooppalainen standardi tarjoaa menetelmän biopohjaisen osuuden määrittämiseksi kiinteistä, nestemäisistä ja kaasumaisista tuotteista käyttämällä radiohiili- ja alkuaineanalyysiä.

Biopohjaisen osuuden sertifiointi mahdollistaa läpinäkyvän ja uskottavan tiedottamisen tuotteen biopohjaisesta osuudesta yritysten välisessä sekä yritysten ja kuluttajien välisessä viestinnässä, joka ei käsitä vain biopohjaisen hiilen pitoisuutta.

Lisätietoa biopohjaisista tuotteista, sertifiointivaatimuksista, ensimmäisistä sertifikaateista ja biopohjaisten tuotteiden standardisoinnista:
Biopohjaisuus ja sertifiointiEnsimmäiset sertifikaatitBiopohjaisten tuotteiden standardisointi

Takaisin